Disclaimer

Download onze Disclaimer

Disclaimer SamenZwoegen B.V.

Artikel 1: Algemeen

1.1 Deze voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op iedere product, diensten, toegang tot https://www.samenzwoegen.nl/ en alle sub-domeinnamen zoals; klant.samenzwoegen.nl, partners.samenzwoegen.nl en alle gelieerde websites aan samenzwoegen.nl en ook alle aangeboden diensten die op de Website zijn vermeld.

1.2 Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer die door de Opdrachtnemer, hierna te noemen: SamenZwoegen B.V., gevestigd aan de Baander 4, 7811HJ te Emmen, (KvK nummer: 75631156) zijn opgesteld.

1.3 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • a) gebruik(en): alle denkbare handelingen;
 • b) SamenZwoegen B.V.: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden;
 • c) U: SamenZwoegen B.V, gevestigd aan de Baander 4, 7811HJ te Emmen, (KvK nummer: 75631156), tevens Opdrachtnemer van deze algemene voorwaarden;
 • d) Content: de overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer;
 • e) Website: de toegang tot https://www.samenzwoegen.nl/ en alle sub-domeinnamen zoals: klant.samenzwoegen.nl, partners.samenzwoegen.nl en alle gelieerde websites aan samenzwoegen.nl;
 • 1.3 De Content is door de SamenZwoegen B.V. met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de SamenZwoegen B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

  1.4 De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van SamenZwoegen B.V.

  1.5 SamenZwoegen B.V. is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

  1.6 Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de Content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

  1.7 In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

  Artikel 2: Overige

  2.1 SamenZwoegen B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

  2.2 Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.